Wednesday, January 14, 2015

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ
Saudara muslimku calon penghuni sorga, kali ini kita akan membahas tentang Nama-nama Nabi dan Rasul Allah yang wajib diketahui. Semoga artikel ini bermanfaat, aamiin.

Nama-nama Nabi dan Rasul Allah yang wajib diketahui

Sebagaimana kita ketahui, dalam agama Islam terdapat 124.000 nabi, yaitu utusan Allah Swt yang diberi wahyu tapi hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan utusan Allah Swt. yang diturunkan kepadanya wahyu dan diperintahkan oleh Allah Swt. untuk disebarkan ke orang lain disebut rasul yang jumlahnya ada 313 orang. Didalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban didalam shahihnya dari Abu Dzar al Ghifary berkata,”Aku bertanya kepada Rasulullah saw berapakah jumlah para nabi?” beliau saw bersabda,”124.000.” lalu aku bertanya berapa jumlah para rasul?” maka beliau saw bersabda, ”313.”.

Semua rasul bisa disebut nabi, tapi tidak semua nabi dapat disebut rasul. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk mengetahui 25 nabi dan rasul diantara sekian banyak itu. Diantara 25 rasul tersebut, 5 orang diantaranya disebut ulul azmi. Berikut ini nama-nama Rasul Allah Swt. sebagai tambahan ilmu yang bermanfa’at atau barang kali kita dapat menggunakan salah satu nama dari para rasul tersebut untuk anak kita.

Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, serta satu sifat jaiz, yaitu :

 • Shiddiq (benar), Mustahil ia Kizib (dusta).
 • Amanah (dapat dipercaya), mustahil Khianat (curang).
 • Tabliqh (Menyampaikan wahyu kepada umatnya), Mustahil Kitman (menyembunyikan Wahyu).
 • Fathonah (Pandai/cerdas), Mustahil Jahlun (Bodoh).
 • Bersifat jaiz yaitu Aradhul Basyariyah (sifat-sifat sebagaimana manusia)

313 Nama-nama Nabi dan Rasul allah

1 Nabi Adam a.s.
2 Nabi Tsits a.s.
3 Nabi Anuwsy a.s.
4 Nabi Qiynaaq a.s.
5 Nabi Mahyaa’iyl a.s.
6 Nabi Akhnuwkh a.s.
7 Nabi Idris a.s.
8 Nabi Mutawatsilakh a.s.
9 Nabi Nuh a.s.
10 Nabi Hud a.s.
11 Nabi Abhaf a.s.
12 Nabi Murdaaziyman a.s.
13 Nabi Tsari’ a.s.
14 Nabi Sholeh a.s.
15 Nabi Arfakhtsyad a.s.
16 Nabi Shofwaan a.s.
17 Nabi Handholah a.s.
18 Nabi Luth a.s.
19 Nabi Ishoon a.s.
20 Nabi Ibrahim a.s.
21 Nabi Isma’il a.s.
22 Nabi Ishaq a.s.
23 Nabi Ya’qub a.s.
24 Nabi Yusuf a.s.
25 Nabi Tsama’il a.s.
26 Nabi Tsu’ayb a.s.
27 Nabi Musa a.s.
28 Nabi Luthoon a.s.
29 Nabi Ya’wa a.s.
30 Nabi Harun a.s.
31 Nabi Kaylun a.s.
32 Nabi Yusya’ a.s.
33 Nabi Daaniyaal a.s.
34 Nabi Bunasy a.s.
35 Nabi Balyaa a.s.
36 Nabi Armiyaa a.s.
37 Nabi Yunus a.s.
38 Nabi Ilyas a.s.
39 Nabi Sulaiman a.s.
40 Nabi Daud a.s.
41 Nabi Ilyasa’ a.s.
42 Nabi Ayub a.s.
43 Nabi A’us a.s.
44 Nabi Dzanin a.s.
45 Nabi Alhami’ a.s.
46 Nabi Tsabits a.s.
47 Nabi Ghobir a.s.
48 Nabi Hamilan a.s.
49 Nabi Dzulkifli a.s.
50 Nabi Uzair a.s.
51 Nabi Azkolan a.s.
52 Nabi Izan a.s.
53 Nabi Alwun a.s.
54 Nabi Zayin a.s.
55 Nabi Aazim a.s.
56 Nabi Harbad a.s.
57 Nabi Syadzun a.s.
58 Nabi Sa’ad a.s.
59 Nabi Gholib a.s.
60 Nabi Syamaas a.s.
61 Nabi Syam’un a.s.
62 Nabi Fiyaadh a.s.
63 Nabi Qidhon a.s.
64 Nabi Saarom a.s.
65 Nabi Ghinadh a.s.
66 Nabi Saanim a.s.
67 Nabi Ardhun a.s.
68 Nabi Babuzir a.s.
69 Nabi Kazkol a.s.
70 Nabi Baasil a.s.
71 Nabi Baasan a.s.
72 Nabi Lakhin a.s.
73 Nabi Ilshots a.s.
74 Nabi Rasugh a.s.
75 Nabi Rusy’in a.s.
76 Nabi Alamun a.s.
77 Nabi Lawqhun a.s.
78 Nabi Barsuwa a.s.
79 Nabi Al’azhim a.s.
80 Nabi Ratsaad a.s.
81 Nabi Syarib a.s.
82 Nabi Habil a.s.
83 Nabi Mublan a.s.
84 Nabi Imron a.s.
85 Nabi Harib a.s.
86 Nabi Jurits a.s.
87 Nabi Tsima’ a.s.
88 Nabi Dhorikh a.s.
89 Nabi Sifaan a.s.
90 Nabi Qubayl a.s.
91 Nabi Dhofdho a.s.
92 Nabi Ishoon a.s.
93 Nabi Ishof a.s.
94 Nabi Shodif a.s.
95 Nabi Barwa’ a.s.
96 Nabi Haashiim a.s.
97 Nabi Hiyaan a.s.
98 Nabi Aashim a.s.
99 Nabi Wijaan a.s.
100 Nabi Mishda’ a.s.
101 Nabi Aaris a.s.
102 Nabi Syarhabil a.s.
103 Nabi Harbiil a.s.
104 Nabi Hazqiil a.s.
105 Nabi Asymu’il a.s.
106 Nabi Imshon a.s.
107 Nabi Kabiir a.s.
108 Nabi Saabath a.s.
109 Nabi Ibaad a.s.
110 Nabi Basylakh a.s.
111 Nabi Rihaan a.s.
112 Nabi Imdan a.s.
113 Nabi Mirqoon a.s.
114 Nabi Hanaan a.s.
115 Nabi Lawhaan a.s.
116 Nabi Walum a.s.
117 Nabi Ba’yul a.s.
118 Nabi Bishosh a.s.
119 Nabi Hibaan a.s.
120 Nabi Afliq a.s.
121 Nabi Qoozim a.s.
122 Nabi Ludhoyr a.s.
123 Nabi Wariisa a.s.
124 Nabi Midh’as a.s.
125 Nabi Hudzamah a.s.
126 Nabi Syarwahil a.s.
127 Nabi Ma’na’il a.s.
128 Nabi Mudrik a.s.
129 Nabi Hariim a.s.
130 Nabi Baarigh a.s.
131 Nabi Harmiil a.s.
132 Nabi Jaabadz a.s.
133 Nabi Dzarqon a.s.
134 Nabi Ushfun a.s.
135 Nabi Barjaaj a.s.
136 Nabi Naawi a.s.
137 Nabi Hazruyiin a.s.
138 Nabi Isybiil a.s.
139 Nabi Ithoof a.s.
140 Nabi Mahiil a.s.
141 Nabi Zanjiil a.s.
142 Nabi Tsamithon a.s.
143 Nabi Alqowm a.s.
144 Nabi Hawbalad a.s.
145 Nabi Solih a.s.
146 Nabi Saanukh a.s.
147 Nabi Raamiil a.s.
148 Nabi Zaamiil a.s.
149 Nabi Qoosim a.s.
150 Nabi Baayil a.s.
151 Nabi Yaazil a.s.
152 Nabi Kablaan a.s.
153 Nabi Baatir a.s.
154 Nabi Haajim a.s.
155 Nabi Jaawih a.s.
156 Nabi Jaamir a.s.
157 Nabi Haajin a.s.
158 Nabi Raasil a.s.
159 Nabi Waasim a.s.
160 Nabi Raadan a.s.
161 Nabi Saadim a.s.
162 Nabi Syu’tsan a.s.
163 Nabi Jaazaan a.s.
164 Nabi Shoohid a.s.
165 Nabi Shohban a.s.
166 Nabi Kalwan a.s.
167 Nabi Shoo’id a.s.
168 Nabi Ghifron a.s.
169 Nabi Ghooyir a.s.
170 Nabi Lahuun a.s.
171 Nabi Baldakh a.s.
172 Nabi Haydaan a.s.
173 Nabi Lawii a.s.
174 Nabi Habro’a a.s.
175 Nabi Naashii a.s.
176 Nabi Haafik a.s.
177 Nabi Khoofikh a.s.
178 Nabi Kaashikh a.s.
179 Nabi Laafats a.s.
180 Nabi Naayim a.s.
181 Nabi Haasyim a.s.
182 Nabi Hajaam a.s.
183 Nabi Miyzad a.s.
184 Nabi Isyamaan a.s.
185 Nabi Rahiilan a.s.
186 Nabi Lathif a.s.
187 Nabi Barthofun a.s.
188 Nabi A’ban a.s.
189 Nabi Awroidh a.s.
190 Nabi Muhmuthshir a.s.
191 Nabi Aaniin a.s.
192 Nabi Namakh a.s.
193 Nabi Hunudwal a.s.
194 Nabi Mibshol a.s.
195 Nabi Mudh’ataam a.s.
196 Nabi Thomil a.s.
197 Nabi Thoobikh a.s.
198 Nabi Muhmam a.s.
199 Nabi Hajrom a.s.
200 Nabi Adawan a.s.
201 Nabi Munbidz a.s.
202 Nabi Baarun a.s.
203 Nabi Raawan a.s.
204 Nabi Mu’biin a.s.
205 Nabi Muzaahiim a.s.
206 Nabi Yaniidz a.s.
207 Nabi Lamii a.s.
208 Nabi Firdaan a.s.
209 Nabi Jaabir a.s.
210 Nabi Saalum a.s.
211 Nabi Asyh a.s.
212 Nabi Harooban a.s.
213 Nabi Jaabuk a.s.
214 Nabi Aabuj a.s.
215 Nabi Miynats a.s.
216 Nabi Qoonukh a.s.
217 Nabi Dirbaan a.s.
218 Nabi Shokhim a.s.
219 Nabi Haaridh a.s.
220 Nabi Haarodh a.s.
221 Nabi Harqiil a.s.
222 Nabi Nu’man a.s.
223 Nabi Azmiil a.s.
224 Nabi Murohhim a.s.
225 Nabi Midaas a.s.
226 Nabi Yanuuh a.s.
227 Nabi Yunus a.s.
228 Nabi SaaSaan a.s.
229 Nabi Furyum a.s.
230 Nabi Farbusy a.s.
231 Nabi Shohib a.s.
232 Nabi Ruknu a.s.
233 Nabi Aamir a.s.
234 Nabi Sahnaq a.s.
235 Nabi Zakhun a.s.
236 Nabi Hiinyam a.s.
237 Nabi Iyaab a.s.
238 Nabi Shibah a.s.
239 Nabi Arofun a.s.
240 Nabi Mikhlad a.s.
241 Nabi Marhum a.s.
242 Nabi Shonid a.s.
243 Nabi Gholib a.s.
244 Nabi Abdullah a.s.
245 Nabi Adruzin a.s.
246 Nabi Idasaan a.s.
247 Nabi Zahron a.s.
248 Nabi Bayi’ a.s.
249 Nabi Nuzhoyr a.s.
250 Nabi Hawziban a.s.
251 Nabi Kaayiwuasyim a.s.
252 Nabi Fatwan a.s.
253 Nabi Aabun a.s.
254 Nabi Rabakh a.s.
255 Nabi Shoobih a.s.
256 Nabi Musalun a.s.
257 Nabi Hijaan a.s.
258 Nabi Rawbal a.s.
259 Nabi Rabuun a.s.
260 Nabi Mu’iilan a.s.
261 Nabi Saabi’an a.s.
262 Nabi Arjiil a.s.
263 Nabi Bayaghiin a.s.
264 Nabi Mutadhih a.s.
265 Nabi Rahiin a.s.
266 Nabi Mihros a.s.
267 Nabi Saahin a.s.
268 Nabi Hirfaan a.s.
269 Nabi Mahmuun a.s.
270 Nabi Hawdhoon a.s.
271 Nabi Alba’uts a.s.
272 Nabi Wa’id a.s.
273 Nabi Rahbul a.s.
274 Nabi Biyghon a.s.
275 Nabi Batiihun a.s.
276 Nabi Hathobaan a.s.
277 Nabi Aamil a.s.
278 Nabi Zahirom a.s.
279 Nabi Iysaa a.s.
280 Nabi Shobiyh a.s.
281 Nabi Yathbu’ a.s.
282 Nabi Jaarih a.s.
283 Nabi Shohiyb a.s.
284 Nabi Shihats a.s.
285 Nabi Kalamaan a.s.
286 Nabi Bawumii a.s.
287 Nabi Syumyawun a.s.
288 Nabi Arodhun a.s.
289 Nabi Hawkhor a.s.
290 Nabi Yaliyq a.s.
291 Nabi Bari’ a.s.
292 Nabi Aa’iil a.s.
293 Nabi Kan’aan a.s.
294 Nabi Hifdun a.s.
295 Nabi Hismaan a.s.
296 Nabi Yasma’ a.s.
297 Nabi Arifur a.s.
298 Nabi Aromin a.s.
299 Nabi Fadh’an a.s.
300 Nabi Fadhhan a.s.
301 Nabi Shoqhoon a.s.
302 Nabi Syam’un a.s.
303 Nabi Rishosh a.s.
304 Nabi Aqlibuun a.s.
305 Nabi Saakhim a.s.
306 Nabi Khoo’iil a.s.
307 Nabi Ikhyaal a.s.
308 Nabi Hiyaaj a.s.
309 Nabi Zakariya a.s.
310 Nabi Yahya a.s.
311 Nabi Jurhas a.s.
312 Nabi Isa a.s.
313 Nabi Muhammad SAW

Nama-nama Nabi dan Rasul Allah yang wajib diketahui

25 Nama-nama Nabi dan Rasul allah yang wajib diketahui


 1. Nabi Adam a.s.
 2. Nabi Idris a.s.
 3. Nabi Nuh a.s.
 4. Nabi Hud a.s.
 5. Nabi Saleh a.s.
 6. Nabi Ibrahim a.s.
 7. Nabi Luth a.s.
 8. Nabi Ismail a.s.
 9. Nabi Ishaq a.s.
 10. Nabi Ya’qub a.s.
 11. Nabi Yusuf a.s.
 12. Nabi Ayub a.s.
 13. Nabi Zulkifli a.s.
 14. Nabi Syu’aib a.s.
 15. Nabi Musa a.s.
 16. Nabi Harun a.s.
 17. Nabi Daud a.s.
 18. Nabi Sulaiman a.s.
 19. Nabi Ilyas a.s.
 20. Nabi Ilyasa a.s.
 21. Nabi Yunus a.s.
 22. Nabi Zakaria a.s.
 23. Nabi Yahya a.s.
 24. Nabi Isa a.s.
 25. Nabi Muhammad SAW


5 Nama - nama Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi

Ulul Azmi merupakan Nabi dan Rasul pilihan dari sekian banyak Nabi dan Rasul, gelar ini diberikan hanya kepada Nabi dan Rasul yang memiliki tingkat kesabaran dan ketabahan yang amat sangat luar biasa dalam menjalankan amanah Allah untuk menyebarkan agama Allah di muka bumi ini.
 1. Nabi Nuh a.s.
 2. Nabi Ibrahim a.s.
 3. Nabi Musa a.s.
 4. Nabi Isa a.s.
 5. Nabi Muhammad SAW. 

2 comments:

 1. banyak banget blog tentang 313 nama rasul, semua sumbernya sama deh sepertinya. tapi yg sy teliti, kok ada ya nama Rasul Gholib AS sampe disebut 2x, yaitu di urutan 59 & 243 (semua blog sama persis). apa emang bener nama Rasul Gholib AS itu ada 2 orang ya? mohon pencerahannya bagi yg paham. thanx

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.